เข้าไปปรับตรงที่วงไว้อ่ะครับเปฌนไม่แสดงก็ได้

from app

from app