sạc ko nóng, nhưng xài nóng hơn khi chưa up. pin mau hao hơn