Tôi cũng gặp tình trạng tương tự, sạc một tí lại ngưng vì quá nóng