เคยสงสัยอยู่​ เหมือนกัน​ ครับ​  คราวนี้​ ได้รู้แล้ว