mình không biết xài rom beta nên cứ ở stable cho chắc, mà biết đâu lên beta lỗi thì mệt lắm