@Kojiro mong ad làm 1 bài viết về những ROM Mod có lợi ích hơn những ROM Global mong ad làm bài viết