Máy mình pin như vậy là có ổn không hay có vấn đề ạ ?