bản 9.4.12 hoàn hảo trên pocophone rồi e, thik rồi đó.