May quá mình cũng đc rồi.
Bạn nào đang bị reset lặp đi lặp lại, thì thực hiện như sau nhé:
1. Nhấn nút nguồn tắt đi
2. Nháy liên tục nút tăng âm lượng để vào màn hình setting
3. Wipe out lại dữ liệu (vì nó đang ghi nhận mình chọn tiếng việt - viêt nam trước đó)
4. Reboot
5. Đợi khoảng 5 phút, máy sẽ vào lại chọn tiếng/khu vực
6. Chọn English , khu vực Taiwan (đài loan)
-- Sẽ setup đc tiếp, xong rồi thì đặt lại sau
Good luck