ngôn ngữ đừng chọn tiếng việt mà chọn tiếng anh là đc pạn ạ