范達興


bạn cứ reset để im máy chạy đến chỗ lựa chọn khu vực bạn chọn khu vực đài Loan để máy cài đặt hoàn tất xong bạn mới vào phần cài đặt bổ xung phần khu vực chuyển sang việt nam

Đã bị và làm như bạn này thành công. Thanks