Hiện tượng là trên con Redmi S2 của em khi em kéo thông báo xuống thì không thể kéo xuống thêm để xem các thông báo khác...
Hiện tượng khác nữa là máy hay nóng lên dù không bật wifi hay 3G, 4G gì cả....