Bạn chỉ việc tải rom Global beta mới nhất chép vào điện thoại rồi vào như ảnh trên, nhấp 10 lần vào số 10 rồi chọn gói cập nhật để cập nhật thôi. Sao lưu dữ liệu trước nhé!