b cài file xapk mà lại tải thiếu file data của nó chứ sao. lên ch play tải cho đầy đủ