nên xóa và dow lại bằng wifi k nên dow bằng 3g, 4g