bạn cài app bên 3 á bác.chứ quảng cáo ko chèn vô mấy cái đó dc đâu bạn oi