do b cài app bên t3 r :)) kể cả nhận kiến nghị cũng ko lắm quảng cáo như vậy đâu