hầu hết các app miễn phí bây giờ đều dính quảng cáo.