chắc có mình máy này bị thôi cài app lung tung rồi la làng