ủa mình có bao giờ thấy quảng cáo khi nhắn tin chụp ảnh đâu