Bạn liên hệ các hệ thống bán lẻ ấy: didongviet, mobilecity, didongthongminh,...có khi họ cài free lun nhé