1708927999
nó khác hàng nội địa các bác ạ, hay nó là phiên bản sau nhỉ? con mới hơn là hàng e ...

nó là hàng chính hãng đó bạn