thích chơi game thì cấu hình, bình thường thì chạy ổn giá rẻ là đc