chắc do bác r. mình mi8pro chính hãng lúc đầu thấy pin đuối h xài cả ngày chả hết buồn cho bác