Do máy bạn sao ấy thôi,chứ của mình xài cả tháng mới gặp hiện tượng giật cái nhẹ