Sao em update qua ota mà bấm tải về nó cứ báo đã cập nhật phiên bản mới nhất là sao v bác