có ai bị loạn nút di chuyển khi chơi pupg như máy em lúc lên bản 10.3 .4 không ạ . ai biết cách khắc phục chỉ em với