Thanh Liêm
Redmi note 5 là phát hành 2018 hay 2017 vậy bạn

hình như là 2018 thì phải đó bạn