Mấy bạn có ai xài camera này chưa . Cho mình hỏi hình ảnh ra có rõ không vậy ?