vào máy ảnh -> cài đặt -> cuộn xuống tìm dấu chìm máy ảnh kép, bỏ chọn là mất dòng chữ