น่าจะต่างแค่รอม รอมจีนกับโกบอล การใช้งานในตัวรอมแตกต่างแน่นอน