Dành dụm mua đươc cái Mi5 này, giờ chụp nó phải chạy đi mượn đt bạn, mong muốn được giải để sắm thêm con nữa chụp qua chụp lại :D
17859010_202812150215680_1501289768_o.jpg
mi.png