ace nào khu vực kiến thụy em theo với. không có xe ạ!!! please