chỉ mình cách cài bản này với, mình mới mua máy và hiện tại đang ở bản 10.3.4 bản ổn định