bạn cho hỏi mình đang sai ROM eu máy bao có cap nhật nhưng khi mình tai về thì lại ko cấp nhất lên được vay