redmi chất lượng tuyệt vời, đi đầu xu hướng thế kỉ, vượt tầm xa thế giới, không lo lỗi thời