Bạn buồn vì không có người yêu? Bạn buồn vì nhận ra mình đang dần quên những ký ức của tuổi trẻ? Có Redmi ở đây - người bạn tuyệt vời cùng bạn trải qua thanh xuân và thay bạn lưu giữ tốt những khoảnh khắc  khó quên ấy!