เท่าที่สังเกต โทรแล้วตัดหมายเลขที่โทรไปไม่มีเน็ต ต้องปิด VoLTE ถึงจะโทรได้ และกับหมายเลขด่วนต่างๆ 4 ตัว ต้องปิด VoLTE เหมือนกัน