เยี่ยมครับ ถ่ายมาซะน่ากินเลยเย็นตาโฟ
ส่วนรูปเรือรูปแรกคิดว่าใส่เอฟเฟ็คดูมืออาชีพมาก สวยงามมาก