Bạn hãy tải Poco Launcher Pro, tải các gói icon về áp dụng là có giao diện đẹp ngay. Nếu bạn cần tính năng gì thì có thể cài thêm app ngoài, vào xda-developers.com tìm sẽ nhiều lắm.