Nếu bạn đã chuyển sang rom Global mà ko có thì do chưa có trên rom này, bạn phải đợi thêm nhé!