Це значить, що ваш коментар в якійсь із тем було видалено як невідповідний правилам. Система в залежності від того, де відбувалося видалення, надсилає автоматичне повідомлення. Якщо видалення коментаря відбувається в додатку, то введення причини видалення не вимагається. При видаленні з веб-версії форуму ви отримуєте деталізовану причину видалення.