อย่างรู้ว่า mia1รุ่นนี้มีสวิตช์ที่เหมือนของ i phoneไหมครับ