mình cũng bị vậy đôi khi ko có mạng.chơi hồi máy báo đang quay lại trực tuyến nữa.coi youtobe cũng bị vậy luôn