em nghĩ thời gian phát hành , chắc cở tháng 6 hoặc tháng 7 :D hóng miui 11 ghê