Nguyễn Vân Hoành gửi lúc 2019-03-05 14:26:00
Mong có 1 bộ icon mặc định mới là đủ, chứ sài mãi bộ icon sào nấu lại từ 3 phiên b ...

Cái này ngon nè, mãi chưa thấy có!