nếu thành viên đăng k đúng chỗ thì admin xử lý chuyển bài về đúng vị trí