ใส่เคสประกบแล้วกล้องหน้าเป็นรอยสไลด์ครับ ไม่สนับสนุนให้ใช้เลย