เครื่องร้อนไหม
ตอนนี้ใส่ตัวที่แถมมาให้ ใช้งานกลางแจ้งเครื่องร้อนนะครับ