Có hạ được bằng cách flash bằng miflash được không mọi người